Vinohrady Jasová, s.r.o., 941 34 Jasová 562, IČO: 36 542 650

·         Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

·         Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

·         Informácie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         Profil Vinohrady Jasová, s.r.o., ako verejného obstarávateľa